Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih WANIA KAUGAPA POMAKA TIPUKA PIGAPU HARIPAU KADUN JAYA MUARE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 425 474 904 131 94 503 561 251 3343
  PR 358 422 782 127 93 416 794 247 3239
  JML 783 896 1686 258 187 919 1355 498 6582
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 425 474 904 131 94 503 561 251 3343
  PR 358 422 782 127 93 416 794 247 3239
  JML 783 896 1686 258 187 919 1355 498 6582
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara WANIA KAUGAPA POMAKA TIPUKA PIGAPU HARIPAU KADUN JAYA MUARE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 799 833 1719 263 191 937 1382 507 6631
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 504 119 881 117 50 462 556 138 2827
4 Jumlah surat suara digunakan 295 714 838 146 141 475 826 369 3804
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah WANIA KAUGAPA POMAKA TIPUKA PIGAPU HARIPAU KADUN JAYA MUARE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 294 709 817 144 137 474 824 365 3764
2 Jumlah Suara tidak sah 1 5 2 2 4 1 2 4 21
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 295 714 819 146 141 475 826 369 3785

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden WANIA KAUGAPA POMAKA TIPUKA PIGAPU HARIPAU KADUN JAYA MUARE
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 69 221 212 48 36 115 299 136 1136
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 225 488 605 96 101 359 525 229 2628
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 294 709 817 144 137 474 824 365 3764