Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KOKONAO KAUAR AMAR YARAYA PARIPI IPIRI KIURA MIMIKA MIGIWIA MANUARE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 189 108 103 112 126 110 125 112 202 91 1278
  PR 165 91 81 115 95 93 130 110 160 81 1121
  JML 354 199 184 227 221 203 255 222 362 172 2399
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 189 108 103 112 126 110 125 112 202 91 1278
  PR 165 91 81 115 95 93 130 110 160 81 1121
  JML 354 199 184 227 221 203 255 222 362 172 2399
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 98 63 103 85 105 108 110 76 118 90 956
  PR 89 50 81 75 85 92 101 74 100 80 827
  JML 187 113 184 160 190 200 211 150 218 170 1783
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 98 63 103 85 105 108 110 76 118 90 956
  PR 89 50 81 75 85 92 101 74 100 80 827
  JML 187 113 184 160 190 200 211 150 218 170 1783

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KOKONAO KAUAR AMAR YARAYA PARIPI IPIRI KIURA MIMIKA MIGIWIA MANUARE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 361 203 188 232 225 207 260 226 369 177 2448
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 174 90 0 72 35 7 49 76 151 0 654
4 Jumlah surat suara digunakan 187 113 188 160 190 200 211 150 218 177 1794
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KOKONAO KAUAR AMAR YARAYA PARIPI IPIRI KIURA MIMIKA MIGIWIA MANUARE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 185 113 187 160 190 199 209 148 217 177 1785
2 Jumlah Suara tidak sah 2 0 1 0 0 1 2 2 1 0 9
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 187 113 188 160 190 200 211 150 218 177 1794

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KOKONAO KAUAR AMAR YARAYA PARIPI IPIRI KIURA MIMIKA MIGIWIA MANUARE
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 9 94 91 1 21 54 34 15 34 15 368
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 176 19 96 159 169 145 175 133 183 162 1417
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 185 113 187 160 190 199 209 148 217 177 1785