Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BOHWAT SUBRIT INTA FRAMAFIR ASMURUFTEE TEHAKTEE MIRAFAN ASMURUF U GOHSAMES FAN TEHAK BESAR FATEGOMI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 31 37 41 34 42 57 60 46 55 33 52 44 532
  PR 33 36 39 44 37 56 65 49 45 34 52 56 546
  JML 64 73 80 78 79 113 125 95 100 67 104 100 1078
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 31 37 41 34 42 57 60 46 55 33 52 44 532
  PR 33 36 39 44 37 56 65 49 45 34 52 56 546
  JML 64 73 80 78 79 113 125 95 100 67 104 100 1078
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 31 37 41 34 42 57 60 46 55 33 52 44 532
  PR 33 36 39 44 37 56 65 49 45 34 52 56 546
  JML 64 73 80 78 79 113 125 95 100 67 104 100 1078
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 31 37 41 34 42 57 60 46 55 33 52 44 532
  PR 33 36 39 44 37 56 65 49 45 34 52 56 546
  JML 64 73 80 78 79 113 125 95 100 67 104 100 1078

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BOHWAT SUBRIT INTA FRAMAFIR ASMURUFTEE TEHAKTEE MIRAFAN ASMURUF U GOHSAMES FAN TEHAK BESAR FATEGOMI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 65 74 82 80 81 115 128 97 102 68 106 102 1100
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 22
4 Jumlah surat suara digunakan 64 73 80 78 79 113 125 95 100 67 104 100 1078
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BOHWAT SUBRIT INTA FRAMAFIR ASMURUFTEE TEHAKTEE MIRAFAN ASMURUF U GOHSAMES FAN TEHAK BESAR FATEGOMI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 64 73 80 78 78 113 125 95 100 67 103 100 1076
2 Jumlah Suara tidak sah 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 64 73 80 78 79 113 125 95 100 67 104 100 1078

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BOHWAT SUBRIT INTA FRAMAFIR ASMURUFTEE TEHAKTEE MIRAFAN ASMURUF U GOHSAMES FAN TEHAK BESAR FATEGOMI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 9 2 21 2 20 3 23 20 20 14 2 7 143
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 55 71 59 76 58 110 102 75 80 53 101 93 933
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 64 73 80 78 78 113 125 95 100 67 103 100 1076