Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MAJENER MAJARAN KATINIM MATAWOLOT WALAL MALAUS RAWA SUGI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1204 1183 448 814 302 340 123 4414
  PR 1104 1087 315 703 244 275 107 3835
  JML 2308 2270 763 1517 546 615 230 8249
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 6 0 1 0 0 0 7
  PR 0 5 0 2 0 0 0 7
  JML 0 11 0 3 0 0 0 14
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1204 1189 448 815 302 340 123 4421
  PR 1104 1092 315 705 244 275 107 3842
  JML 2308 2281 763 1520 546 615 230 8263
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 708 772 304 551 215 252 96 2898
  PR 710 771 205 536 202 235 84 2743
  JML 1418 1543 509 1087 417 487 180 5641
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 6 0 1 0 0 0 7
  PR 0 5 0 2 0 0 0 7
  JML 0 11 0 3 0 0 0 14
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 708 778 304 552 215 252 96 2905
  PR 710 776 205 538 202 235 84 2750
  JML 1418 1554 509 1090 417 487 180 5655

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MAJENER MAJARAN KATINIM MATAWOLOT WALAL MALAUS RAWA SUGI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2353 2315 779 1547 557 628 235 8414
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 3 0 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 935 761 267 457 140 141 55 2756
4 Jumlah surat suara digunakan 1418 1554 509 1090 417 487 180 5655
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MAJENER MAJARAN KATINIM MATAWOLOT WALAL MALAUS RAWA SUGI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1413 1553 501 1088 415 483 180 5633
2 Jumlah Suara tidak sah 5 1 8 2 2 4 0 22
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1418 1554 509 1090 417 487 180 5655

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MAJENER MAJARAN KATINIM MATAWOLOT WALAL MALAUS RAWA SUGI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1191 1027 146 874 367 395 136 4136
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 222 526 355 214 48 88 44 1497
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1413 1553 501 1088 415 483 180 5633