Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih AIMAS MALASOM KLAIGIT KLABINAIN WARMON MARIAT GUNUNG MARIAT PANTAI MALAWELE MALAWILI MAIBO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 6247 37 321 229 368 298 964 3983 3691 206 16344
  PR 5476 45 238 239 267 269 705 3283 3264 153 13939
  JML 11723 82 559 468 635 567 1669 7266 6955 359 30283
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 0 0 0 0 5 10 7 23
  PR 1 0 0 0 0 0 0 1 9 1 12
  JML 2 0 0 0 0 0 0 6 19 8 35
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
  PR 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35
  JML 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 69
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 108 0 4 0 1 0 23 140 224 1 501
  PR 105 0 1 0 0 0 14 147 232 0 499
  JML 213 0 5 0 1 0 37 287 456 1 1000
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 6356 37 325 229 369 298 987 4162 3925 214 16902
  PR 5582 45 239 239 267 269 719 3466 3505 154 14485
  JML 11938 82 564 468 636 567 1706 7628 7430 368 31387
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1701 29 127 165 197 241 451 2039 1550 61 6561
  PR 1722 35 107 170 132 261 353 1882 1536 59 6257
  JML 3423 64 234 335 329 502 804 3921 3086 120 12818
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 0 0 0 0 0 5 10 7 23
  PR 1 0 0 0 0 0 0 1 9 1 12
  JML 2 0 0 0 0 0 0 6 19 8 35
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 108 0 4 0 1 0 23 140 224 1 501
  PR 105 0 1 0 0 0 14 147 232 0 499
  JML 213 0 5 0 1 0 37 287 456 1 1000
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1810 29 131 165 198 241 474 2184 1784 69 7085
  PR 1828 35 108 170 132 261 367 2030 1777 60 6768
  JML 3638 64 239 335 330 502 841 4214 3561 129 13853

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara AIMAS MALASOM KLAIGIT KLABINAIN WARMON MARIAT GUNUNG MARIAT PANTAI MALAWELE MALAWILI MAIBO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 11957 84 571 477 648 578 1708 7411 7090 365 30889
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 4 0 0 0 33 0 37
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 8319 20 332 142 314 76 867 3197 3496 236 16999
4 Jumlah surat suara digunakan 3638 64 239 335 330 502 841 4214 3561 129 13853
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah AIMAS MALASOM KLAIGIT KLABINAIN WARMON MARIAT GUNUNG MARIAT PANTAI MALAWELE MALAWILI MAIBO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 3624 64 237 334 326 499 835 4202 3550 129 13800
2 Jumlah Suara tidak sah 14 0 2 1 4 3 6 12 11 0 53
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 3638 64 239 335 330 502 841 4214 3561 129 13853

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden AIMAS MALASOM KLAIGIT KLABINAIN WARMON MARIAT GUNUNG MARIAT PANTAI MALAWELE MALAWILI MAIBO
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1011 0 142 197 41 47 329 2690 2364 12 6833
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 2613 64 95 137 285 452 506 1512 1186 117 6967
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 3624 64 237 334 326 499 835 4202 3550 129 13800