Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MASNI MEMBOWI WAM BOLA YONSORIBO MOUBJA RIRINFOS KOYAMI MEREYUK UNDI JOWEN WARIORI INDAH MANTEDI UREY ASKA MEYOF II SEMBAB WARIORI SUMBER BOGA MUARA PRAFI PRAFI BARAT MACUAN BOWI SUBUR MAKWAN KALI MERAH MEIFORGA SIBUNI YENSUM MANSABURI IGOR MEREJEMEG AURMIOS MUARA WARIORI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 109 321 125 26 102 166 143 86 32 111 294 127 56 42 47 93 451 888 223 191 567 486 381 200 144 46 27 119 205 171 213 43 6235
  PR 99 310 102 23 83 140 129 50 25 91 223 113 37 38 49 103 387 799 193 166 528 418 354 146 144 35 26 101 181 136 159 37 5425
  JML 208 631 227 49 185 306 272 136 57 202 517 240 93 80 96 196 838 1687 416 357 1095 904 735 346 288 81 53 220 386 307 372 80 11660
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  PR 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
  JML 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 109 321 125 26 102 166 152 86 32 111 294 127 56 42 47 98 454 889 223 191 567 493 381 200 144 46 27 119 205 171 213 43 6260
  PR 99 310 102 23 83 140 141 50 25 91 223 113 37 38 49 104 389 799 193 166 528 424 354 146 144 35 26 101 181 136 159 37 5446
  JML 208 631 227 49 185 306 293 136 57 202 517 240 93 80 96 202 843 1688 416 357 1095 917 735 346 288 81 53 220 386 307 372 80 11706
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 109 316 125 25 100 166 132 86 32 111 294 127 56 42 47 88 341 722 189 191 506 389 287 200 137 46 27 119 159 167 213 43 5592
  PR 99 310 101 23 83 140 119 50 25 91 223 113 37 38 49 102 297 686 173 166 490 335 276 146 140 35 26 101 129 134 159 37 4933
  JML 208 626 226 48 183 306 251 136 57 202 517 240 93 80 96 190 638 1408 362 357 996 724 563 346 277 81 53 220 288 301 372 80 10525
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  PR 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
  JML 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 109 316 125 25 100 166 141 86 32 111 294 127 56 42 47 93 344 723 189 191 506 396 287 200 137 46 27 119 159 167 213 43 5617
  PR 99 310 101 23 83 140 131 50 25 91 223 113 37 38 49 103 299 686 173 166 490 341 276 146 140 35 26 101 129 134 159 37 4954
  JML 208 626 226 48 183 306 272 136 57 202 517 240 93 80 96 196 643 1409 362 357 996 737 563 346 277 81 53 220 288 301 372 80 10571

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MASNI MEMBOWI WAM BOLA YONSORIBO MOUBJA RIRINFOS KOYAMI MEREYUK UNDI JOWEN WARIORI INDAH MANTEDI UREY ASKA MEYOF II SEMBAB WARIORI SUMBER BOGA MUARA PRAFI PRAFI BARAT MACUAN BOWI SUBUR MAKWAN KALI MERAH MEIFORGA SIBUNI YENSUM MANSABURI IGOR MEREJEMEG AURMIOS MUARA WARIORI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 212 644 232 50 189 312 277 139 58 206 527 245 95 82 98 200 854 1722 424 364 1117 921 749 353 353 83 54 224 394 313 379 82 11952
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 4 18 6 2 6 4 5 3 1 4 10 5 2 2 2 4 211 313 62 7 121 184 186 7 76 2 1 4 106 12 7 2 1379
4 Jumlah surat suara digunakan 208 626 226 48 183 306 272 136 57 202 517 240 93 80 96 196 643 1409 362 357 996 737 563 346 277 81 53 220 288 301 372 80 10571
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MASNI MEMBOWI WAM BOLA YONSORIBO MOUBJA RIRINFOS KOYAMI MEREYUK UNDI JOWEN WARIORI INDAH MANTEDI UREY ASKA MEYOF II SEMBAB WARIORI SUMBER BOGA MUARA PRAFI PRAFI BARAT MACUAN BOWI SUBUR MAKWAN KALI MERAH MEIFORGA SIBUNI YENSUM MANSABURI IGOR MEREJEMEG AURMIOS MUARA WARIORI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 189 616 221 48 182 304 272 136 57 201 515 240 93 80 96 185 641 1403 354 357 994 731 558 346 272 81 49 217 283 298 371 80 10470
2 Jumlah Suara tidak sah 19 10 5 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 11 2 6 8 0 2 6 5 0 5 0 4 3 5 3 1 0 101
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 208 626 226 48 183 306 272 136 57 202 517 240 93 80 96 196 643 1409 362 357 996 737 563 346 277 81 53 220 288 301 372 80 10571

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MASNI MEMBOWI WAM BOLA YONSORIBO MOUBJA RIRINFOS KOYAMI MEREYUK UNDI JOWEN WARIORI INDAH MANTEDI UREY ASKA MEYOF II SEMBAB WARIORI SUMBER BOGA MUARA PRAFI PRAFI BARAT MACUAN BOWI SUBUR MAKWAN KALI MERAH MEIFORGA SIBUNI YENSUM MANSABURI IGOR MEREJEMEG AURMIOS MUARA WARIORI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 11 257 83 1 18 164 89 5 15 0 43 112 4 3 26 42 315 1181 154 103 795 495 367 47 142 0 22 5 97 61 130 10 4797
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 178 359 138 47 164 140 183 131 42 201 472 128 89 77 70 143 326 222 200 254 199 236 191 299 130 81 27 212 186 237 241 70 5673
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 189 616 221 48 182 304 272 136 57 201 515 240 93 80 96 185 641 1403 354 357 994 731 558 346 272 81 49 217 283 298 371 80 10470