Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MANGGUPI WARAMOI WOMNOWI SIDEY JAYA KASSI SARAY SIDEY MAKMUR KAIRONI SIDEY BARU WARIKI SIDEY MEYOF I Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 78 83 53 509 118 78 322 110 379 61 95 67 1953
  PR 69 100 59 417 125 61 286 99 359 40 82 62 1759
  JML 147 183 112 926 243 139 608 209 738 101 177 129 3712
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 78 83 53 509 118 78 322 110 379 61 95 67 1953
  PR 69 100 59 417 125 61 286 99 359 40 82 62 1759
  JML 147 183 112 926 243 139 608 209 738 101 177 129 3712
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 78 83 53 447 118 78 197 110 257 61 95 67 1644
  PR 69 100 59 358 125 61 187 99 249 40 82 62 1491
  JML 147 183 112 805 243 139 384 209 506 101 177 129 3135
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 78 83 53 447 118 78 197 110 257 61 95 67 1644
  PR 69 100 59 358 125 61 187 99 249 40 82 62 1491
  JML 147 183 112 805 243 139 384 209 506 101 177 129 3135

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MANGGUPI WARAMOI WOMNOWI SIDEY JAYA KASSI SARAY SIDEY MAKMUR KAIRONI SIDEY BARU WARIKI SIDEY MEYOF I Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 150 187 114 944 248 142 620 213 753 103 181 132 3787
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 3 4 2 139 5 3 235 4 247 2 4 3 651
4 Jumlah surat suara digunakan 147 183 112 805 243 139 384 209 506 101 177 129 3135
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MANGGUPI WARAMOI WOMNOWI SIDEY JAYA KASSI SARAY SIDEY MAKMUR KAIRONI SIDEY BARU WARIKI SIDEY MEYOF I Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 146 183 112 799 243 139 383 206 501 101 177 129 3119
2 Jumlah Suara tidak sah 1 0 0 6 0 0 1 3 5 0 0 0 16
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 147 183 112 805 243 139 384 209 506 101 177 129 3135

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MANGGUPI WARAMOI WOMNOWI SIDEY JAYA KASSI SARAY SIDEY MAKMUR KAIRONI SIDEY BARU WARIKI SIDEY MEYOF I
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 12 0 9 476 2 0 313 16 345 27 1 22 1223
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 134 183 103 323 241 139 70 190 156 74 176 107 1896
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 146 183 112 799 243 139 383 206 501 101 177 129 3119