Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KRAMONGMONGGA MANANMUR BAHBADAN KWAMKWAMUR PIKPIK NEMBUKTEB MAMUR WARGEB KABURBUR UBADARI HOMORKOKMA RANGKENDAK KAYUNI KWAGAS Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 119 35 37 61 67 45 131 95 65 51 47 47 72 61 933
  PR 117 37 34 62 65 49 104 76 62 39 44 38 71 79 877
  JML 236 72 71 123 132 94 235 171 127 90 91 85 143 140 1810
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 119 35 37 61 67 45 131 95 65 51 47 47 72 61 933
  PR 117 37 34 62 65 49 104 76 62 39 44 38 71 79 877
  JML 236 72 71 123 132 94 235 171 127 90 91 85 143 140 1810
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 67 35 37 50 67 27 94 90 62 51 45 47 72 44 788
  PR 70 37 34 45 65 33 67 70 62 39 43 38 71 49 723
  JML 137 72 71 95 132 60 161 160 124 90 88 85 143 93 1511
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 67 35 37 50 67 27 94 90 62 51 45 47 72 44 788
  PR 70 37 34 45 65 33 67 70 62 39 43 38 71 49 723
  JML 137 72 71 95 132 60 161 160 124 90 88 85 143 93 1511

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KRAMONGMONGGA MANANMUR BAHBADAN KWAMKWAMUR PIKPIK NEMBUKTEB MAMUR WARGEB KABURBUR UBADARI HOMORKOKMA RANGKENDAK KAYUNI KWAGAS Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 241 73 72 125 135 96 240 174 130 92 93 87 146 143 1847
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 104 1 1 30 3 36 79 14 6 2 5 2 3 50 336
4 Jumlah surat suara digunakan 137 72 71 95 132 60 161 160 124 90 88 85 143 93 1511
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KRAMONGMONGGA MANANMUR BAHBADAN KWAMKWAMUR PIKPIK NEMBUKTEB MAMUR WARGEB KABURBUR UBADARI HOMORKOKMA RANGKENDAK KAYUNI KWAGAS Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 126 72 71 95 131 60 138 140 99 90 83 85 141 90 1421
2 Jumlah Suara tidak sah 11 0 0 0 1 0 23 20 25 0 5 0 2 3 90
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 137 72 71 95 132 60 161 160 124 90 88 85 143 93 1511

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KRAMONGMONGGA MANANMUR BAHBADAN KWAMKWAMUR PIKPIK NEMBUKTEB MAMUR WARGEB KABURBUR UBADARI HOMORKOKMA RANGKENDAK KAYUNI KWAGAS
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 19 0 6 3 11 2 17 20 11 9 2 15 10 3 128
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 107 72 65 92 120 58 121 120 88 81 81 70 131 87 1293
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 126 72 71 95 131 60 138 140 99 90 83 85 141 90 1421