Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MATE SERKOS SOLTA BARU WADOI ISOGO SIBAE MOGIBI ODEARE SIRI-SIRI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 158 104 78 129 135 128 114 74 79 999
  PR 173 100 66 131 119 120 117 69 50 945
  JML 331 204 144 260 254 248 231 143 129 1944
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 158 104 78 129 135 128 114 74 79 999
  PR 173 100 66 131 119 120 117 69 50 945
  JML 331 204 144 260 254 248 231 143 129 1944
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 86 100 78 124 135 108 113 74 76 894
  PR 96 83 66 131 119 106 117 69 50 837
  JML 182 183 144 255 254 214 230 143 126 1731
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 86 100 78 124 135 108 113 74 76 894
  PR 96 83 66 131 119 106 117 69 50 837
  JML 182 183 144 255 254 214 230 143 126 1731

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MATE SERKOS SOLTA BARU WADOI ISOGO SIBAE MOGIBI ODEARE SIRI-SIRI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 338 208 147 265 259 253 236 146 132 1984
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 156 25 3 10 5 39 6 3 6 253
4 Jumlah surat suara digunakan 182 183 144 255 254 214 230 143 126 1731
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MATE SERKOS SOLTA BARU WADOI ISOGO SIBAE MOGIBI ODEARE SIRI-SIRI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 182 181 143 254 251 214 230 143 126 1724
2 Jumlah Suara tidak sah 0 2 1 1 3 0 0 0 0 7
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 182 183 144 255 254 214 230 143 126 1731

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MATE SERKOS SOLTA BARU WADOI ISOGO SIBAE MOGIBI ODEARE SIRI-SIRI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 21 22 39 71 58 69 50 58 43 431
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 161 159 104 183 193 145 180 85 83 1293
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 182 181 143 254 251 214 230 143 126 1724