Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KAIS IKANA HAEMARAN SIRANGGO MOGATEMIN MUKAMAT SUMANO MAKARORO BENAWA I YAHADIAN TAPURI ONIMSEFA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 158 64 58 53 87 83 80 73 137 194 125 41 1153
  PR 155 64 60 45 89 81 72 53 112 163 137 33 1064
  JML 313 128 118 98 176 164 152 126 249 357 262 74 2217
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 158 64 58 53 87 83 80 73 137 194 125 41 1153
  PR 155 64 60 45 89 81 72 53 112 163 137 33 1064
  JML 313 128 118 98 176 164 152 126 249 357 262 74 2217
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 158 64 58 53 87 83 80 73 137 194 125 41 1153
  PR 155 64 60 45 89 81 72 53 112 163 137 33 1064
  JML 313 128 118 98 176 164 152 126 249 357 262 74 2217
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 158 64 58 53 87 83 80 73 137 194 125 41 1153
  PR 155 64 60 45 89 81 72 53 112 163 137 33 1064
  JML 313 128 118 98 176 164 152 126 249 357 262 74 2217

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KAIS IKANA HAEMARAN SIRANGGO MOGATEMIN MUKAMAT SUMANO MAKARORO BENAWA I YAHADIAN TAPURI ONIMSEFA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 319 131 120 100 180 167 155 129 254 364 267 75 2261
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 6 3 2 2 4 3 3 3 5 7 5 1 44
4 Jumlah surat suara digunakan 313 128 118 98 176 164 152 126 249 357 262 74 2217
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KAIS IKANA HAEMARAN SIRANGGO MOGATEMIN MUKAMAT SUMANO MAKARORO BENAWA I YAHADIAN TAPURI ONIMSEFA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 310 128 118 98 176 164 152 120 249 357 261 74 2207
2 Jumlah Suara tidak sah 3 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 10
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 313 128 118 98 176 164 152 126 249 357 262 74 2217

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KAIS IKANA HAEMARAN SIRANGGO MOGATEMIN MUKAMAT SUMANO MAKARORO BENAWA I YAHADIAN TAPURI ONIMSEFA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 74 28 38 37 11 20 20 9 55 100 28 0 420
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 236 100 80 61 165 144 132 111 194 257 233 74 1787
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 310 128 118 98 176 164 152 120 249 357 261 74 2207