Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TIGABINANGA SIMOLAP SIMPANG PERGENDANGEN KUTAGERAT SUKAJULU KUTAGALUH BUNGA BARU KUTAMBARU PUNTI KUTABUARA PERGENDANGEN KUTA RAYA GUNUNG KEMKEM PERTUMBUKEN KUALA LIMANG PERBESI LAU KAPUR KUTABANGUN BATUMAMAK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1457 168 260 177 203 207 380 169 133 489 208 346 222 217 455 447 1083 186 712 154 7673
  PR 1581 159 234 172 217 208 386 161 130 518 222 350 216 256 501 445 1242 184 754 164 8100
  JML 3038 327 494 349 420 415 766 330 263 1007 430 696 438 473 956 892 2325 370 1466 318 15773
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 5 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 15
  PR 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  JML 7 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 18
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 7
  PR 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7 0 13
  JML 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 12 1 20
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 51 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 3 0 17 6 13 3 111
  PR 52 0 0 1 0 0 0 0 0 18 2 1 0 0 4 0 23 2 16 1 120
  JML 103 0 0 1 0 0 0 0 0 36 2 1 0 0 7 0 40 8 29 4 231
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1513 170 261 177 203 209 380 169 134 507 208 347 223 217 460 447 1100 193 730 158 7806
  PR 1635 161 234 173 217 211 386 161 130 536 224 352 216 256 505 446 1265 186 777 165 8236
  JML 3148 331 495 350 420 420 766 330 264 1043 432 699 439 473 965 893 2365 379 1507 323 16042
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 863 106 170 127 135 151 216 112 86 275 141 208 171 151 297 314 729 148 349 120 4869
  PR 1016 107 168 118 159 156 247 104 95 292 147 234 165 167 331 311 860 147 376 126 5326
  JML 1879 213 338 245 294 307 463 216 181 567 288 442 336 318 628 625 1589 295 725 246 10195
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 5 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 15
  PR 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  JML 7 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 18
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
  PR 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 8
  JML 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 11
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 51 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 3 0 17 6 13 3 111
  PR 52 0 0 1 0 0 0 0 0 18 2 1 0 0 4 0 23 2 16 1 120
  JML 103 0 0 1 0 0 0 0 0 36 2 1 0 0 7 0 40 8 29 4 231
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 919 108 171 127 135 153 216 112 87 293 141 209 172 151 302 314 746 155 363 124 4998
  PR 1070 108 168 119 159 159 247 104 95 310 149 236 165 167 335 311 883 149 396 127 5457
  JML 1989 216 339 246 294 312 463 216 182 603 290 445 337 318 637 625 1629 304 759 251 10455

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TIGABINANGA SIMOLAP SIMPANG PERGENDANGEN KUTAGERAT SUKAJULU KUTAGALUH BUNGA BARU KUTAMBARU PUNTI KUTABUARA PERGENDANGEN KUTA RAYA GUNUNG KEMKEM PERTUMBUKEN KUALA LIMANG PERBESI LAU KAPUR KUTABANGUN BATUMAMAK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3104 331 505 356 430 425 789 338 259 1032 432 718 441 484 982 911 2380 378 1498 325 16118
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1114 115 166 110 136 113 326 122 77 428 142 273 104 166 345 286 751 74 739 74 5661
4 Jumlah surat suara digunakan 1989 216 339 246 294 312 463 216 182 603 290 445 337 318 637 625 1629 304 759 251 10455
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TIGABINANGA SIMOLAP SIMPANG PERGENDANGEN KUTAGERAT SUKAJULU KUTAGALUH BUNGA BARU KUTAMBARU PUNTI KUTABUARA PERGENDANGEN KUTA RAYA GUNUNG KEMKEM PERTUMBUKEN KUALA LIMANG PERBESI LAU KAPUR KUTABANGUN BATUMAMAK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1979 215 336 243 293 312 458 216 181 601 289 439 336 316 635 621 1623 303 755 247 10398
2 Jumlah Suara tidak sah 10 1 3 3 1 0 5 0 1 2 1 6 1 2 2 4 6 1 4 4 57
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1989 216 339 246 294 312 463 216 182 603 290 445 337 318 637 625 1629 304 759 251 10455

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TIGABINANGA SIMOLAP SIMPANG PERGENDANGEN KUTAGERAT SUKAJULU KUTAGALUH BUNGA BARU KUTAMBARU PUNTI KUTABUARA PERGENDANGEN KUTA RAYA GUNUNG KEMKEM PERTUMBUKEN KUALA LIMANG PERBESI LAU KAPUR KUTABANGUN BATUMAMAK
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 383 47 55 18 18 36 58 30 15 53 28 32 20 28 57 77 517 32 59 31 1594
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1596 168 281 225 275 276 400 186 166 548 261 407 316 288 578 544 1106 271 696 216 8804
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1979 215 336 243 293 312 458 216 181 601 289 439 336 316 635 621 1623 303 755 247 10398