Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PANOMBEIAN MARJANJI PISANG PEMATANG PANE SIMBOLON TENGKOH TALUN KONDOT SIMPANG PANEI MARJANDI NAGORI BOSAR PEMATANG PANOMBEAN BANUH RAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 711 304 635 833 700 817 1091 1867 566 344 7868
  PR 781 348 601 856 674 814 1085 1788 680 327 7954
  JML 1492 652 1236 1689 1374 1631 2176 3655 1246 671 15822
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 6
  PR 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4
  JML 0 0 2 3 0 2 3 0 0 0 10
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 6 1 7 8 2 13 13 6 12 3 71
  PR 6 0 6 7 3 15 22 6 19 2 86
  JML 12 1 13 15 5 28 35 12 31 5 157
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 717 305 643 843 702 831 1106 1873 578 347 7945
  PR 787 348 608 864 677 830 1108 1794 699 329 8044
  JML 1504 653 1251 1707 1379 1661 2214 3667 1277 676 15989
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 468 214 363 523 514 448 658 1281 345 209 5023
  PR 568 258 389 558 524 523 721 1307 443 203 5494
  JML 1036 472 752 1081 1038 971 1379 2588 788 412 10517
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 6
  PR 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4
  JML 0 0 2 3 0 2 3 0 0 0 10
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 6 1 7 8 2 13 13 6 12 3 71
  PR 6 0 6 7 3 15 22 6 19 2 86
  JML 12 1 13 15 5 28 35 12 31 5 157
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 474 215 371 533 516 462 673 1287 357 212 5100
  PR 574 258 396 566 527 539 744 1313 462 205 5584
  JML 1048 473 767 1099 1043 1001 1417 2600 819 417 10684

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PANOMBEIAN MARJANJI PISANG PEMATANG PANE SIMBOLON TENGKOH TALUN KONDOT SIMPANG PANEI MARJANDI NAGORI BOSAR PEMATANG PANOMBEAN BANUH RAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1517 665 1287 1725 1397 1676 2211 3744 1268 685 16175
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 469 192 520 626 354 675 794 1144 448 268 5490
4 Jumlah surat suara digunakan 1048 473 767 1099 1043 1001 1417 2600 819 417 10684
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PANOMBEIAN MARJANJI PISANG PEMATANG PANE SIMBOLON TENGKOH TALUN KONDOT SIMPANG PANEI MARJANDI NAGORI BOSAR PEMATANG PANOMBEAN BANUH RAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1046 472 762 1095 1041 997 1411 2592 818 416 10650
2 Jumlah Suara tidak sah 2 1 5 4 2 4 6 8 1 1 34
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1048 473 767 1099 1043 1001 1417 2600 819 417 10684

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PANOMBEIAN MARJANJI PISANG PEMATANG PANE SIMBOLON TENGKOH TALUN KONDOT SIMPANG PANEI MARJANDI NAGORI BOSAR PEMATANG PANOMBEAN BANUH RAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 44 76 83 228 290 66 696 1419 146 20 3068
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1002 396 679 867 751 931 715 1173 672 396 7582
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1046 472 762 1095 1041 997 1411 2592 818 416 10650