Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SINDAR RAYA PULIBUAH SORBA DOLOG DURIAN BANGGAL BANGUN RAYA BAH BULIAN BAH TONANG AMBAROKAN PANE RAYA PANDUMAN SAMBOSAR RAYA GUNUNGDATAS Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 753 411 264 712 573 503 635 801 1166 797 231 6846
  PR 800 391 291 704 560 512 662 804 1094 801 248 6867
  JML 1553 802 555 1416 1133 1015 1297 1605 2260 1598 479 13713
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4
  PR 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4
  JML 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 8
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 2 1 0 5 6 11 2 6 4 1 0 38
  PR 6 0 0 4 5 11 6 3 6 1 0 42
  JML 8 1 0 9 11 22 8 9 10 2 0 80
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 757 412 264 718 579 514 637 808 1170 798 231 6888
  PR 808 391 291 709 565 523 668 808 1100 802 248 6913
  JML 1565 803 555 1427 1144 1037 1305 1616 2270 1600 479 13801
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 493 302 173 463 333 401 413 497 690 505 130 4400
  PR 547 283 198 464 366 398 388 523 728 497 132 4524
  JML 1040 585 371 927 699 799 801 1020 1418 1002 262 8924
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4
  PR 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4
  JML 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 8
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 2 1 0 5 6 11 2 6 4 1 0 38
  PR 6 0 0 4 5 11 6 3 6 1 0 42
  JML 8 1 0 9 11 22 8 9 10 2 0 80
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 497 303 173 469 339 412 415 504 694 506 130 4442
  PR 555 283 198 469 371 409 394 527 734 498 132 4570
  JML 1052 586 371 938 710 821 809 1031 1428 1004 262 9012

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SINDAR RAYA PULIBUAH SORBA DOLOG DURIAN BANGGAL BANGUN RAYA BAH BULIAN BAH TONANG AMBAROKAN PANE RAYA PANDUMAN SAMBOSAR RAYA GUNUNGDATAS Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1586 820 566 1433 1157 1031 1324 1629 2310 1632 489 13977
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 534 234 195 495 447 210 515 598 882 627 227 4964
4 Jumlah surat suara digunakan 1052 586 371 938 710 821 809 1031 1428 1004 262 9012
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SINDAR RAYA PULIBUAH SORBA DOLOG DURIAN BANGGAL BANGUN RAYA BAH BULIAN BAH TONANG AMBAROKAN PANE RAYA PANDUMAN SAMBOSAR RAYA GUNUNGDATAS Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1049 584 368 935 708 821 803 1026 1425 1002 261 8982
2 Jumlah Suara tidak sah 3 2 3 3 2 0 6 5 3 2 1 30
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1052 586 371 938 710 821 809 1031 1428 1004 262 9012

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SINDAR RAYA PULIBUAH SORBA DOLOG DURIAN BANGGAL BANGUN RAYA BAH BULIAN BAH TONANG AMBAROKAN PANE RAYA PANDUMAN SAMBOSAR RAYA GUNUNGDATAS
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 299 77 40 143 173 431 152 297 307 315 35 2269
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 750 507 328 792 535 390 651 729 1118 687 226 6713
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1049 584 368 935 708 821 803 1026 1425 1002 261 8982