Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih NEGERI DOLOK MARIHAT PONDOK PONDOK BULUH MARIHAT MARSADA SIATASAN GUNUNG MARIAH BANDAR DOLOK MARIHAT RAJA UJUNG BONDAR TIGA DOLOK MARIHAT DOLOK DOLOK TOMUAN DOLOK PARMONANGAN LUMBAN GORAT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 678 362 548 304 319 377 371 462 534 789 475 724 1151 226 7320
  PR 741 398 493 351 343 398 412 505 536 833 483 786 1117 255 7651
  JML 1419 760 1041 655 662 775 783 967 1070 1622 958 1510 2268 481 14971
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 3 7 19 9 2 4 5 9 6 12 3 13 12 6 110
  PR 3 5 29 12 5 9 10 8 2 16 8 10 9 3 129
  JML 6 12 48 21 7 13 15 17 8 28 11 23 21 9 239
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 681 369 567 313 321 381 376 471 540 801 478 737 1163 232 7430
  PR 744 403 522 363 348 407 422 513 538 849 491 796 1126 258 7780
  JML 1425 772 1089 676 669 788 798 984 1078 1650 969 1533 2289 490 15210
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 322 226 295 134 200 231 194 298 371 475 248 406 686 179 4265
  PR 376 276 262 185 231 268 246 350 410 523 286 483 740 203 4839
  JML 698 502 557 319 431 499 440 648 781 998 534 889 1426 382 9104
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 3 7 19 9 2 4 5 9 6 12 3 13 12 6 110
  PR 3 5 29 12 5 9 10 8 2 16 8 10 9 3 129
  JML 6 12 48 21 7 13 15 17 8 28 11 23 21 9 239
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 325 233 314 143 202 235 199 307 377 487 251 419 698 185 4375
  PR 379 281 291 197 236 277 256 358 412 539 294 493 749 206 4968
  JML 704 514 605 340 438 512 455 665 789 1026 545 912 1447 391 9343

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara NEGERI DOLOK MARIHAT PONDOK PONDOK BULUH MARIHAT MARSADA SIATASAN GUNUNG MARIAH BANDAR DOLOK MARIHAT RAJA UJUNG BONDAR TIGA DOLOK MARIHAT DOLOK DOLOK TOMUAN DOLOK PARMONANGAN LUMBAN GORAT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1447 775 1059 668 679 796 798 986 1092 1648 978 1551 2311 488 15276
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 743 261 454 328 241 284 343 321 303 622 433 639 864 97 5933
4 Jumlah surat suara digunakan 704 514 605 340 438 512 455 665 789 1026 545 912 1447 391 9343
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah NEGERI DOLOK MARIHAT PONDOK PONDOK BULUH MARIHAT MARSADA SIATASAN GUNUNG MARIAH BANDAR DOLOK MARIHAT RAJA UJUNG BONDAR TIGA DOLOK MARIHAT DOLOK DOLOK TOMUAN DOLOK PARMONANGAN LUMBAN GORAT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 701 512 605 338 438 510 454 664 787 1020 542 909 1443 388 9311
2 Jumlah Suara tidak sah 3 2 0 2 0 2 1 1 2 6 3 3 4 3 32
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 704 514 605 340 438 512 455 665 789 1026 545 912 1447 391 9343

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden NEGERI DOLOK MARIHAT PONDOK PONDOK BULUH MARIHAT MARSADA SIATASAN GUNUNG MARIAH BANDAR DOLOK MARIHAT RAJA UJUNG BONDAR TIGA DOLOK MARIHAT DOLOK DOLOK TOMUAN DOLOK PARMONANGAN LUMBAN GORAT
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 34 33 36 47 16 45 62 42 101 91 55 63 197 43 865
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 667 479 569 291 422 465 392 622 686 929 487 846 1246 345 8446
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 701 512 605 338 438 510 454 664 787 1020 542 909 1443 388 9311