Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TIGA RUNGGU SERIBU JANDI TANO TINGGIR PURBA DOLOK HINALANG PURBA SIPINGGAN URUNG PURBA PEMATANG PURBA PURBA TONGAH HUTA RAJA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2333 453 369 480 725 794 799 733 474 336 7496
  PR 2263 438 358 511 741 804 791 725 532 337 7500
  JML 4596 891 727 991 1466 1598 1590 1458 1006 673 14996
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  JML 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 28 3 3 0 3 18 3 5 2 2 67
  PR 24 3 1 0 11 24 4 6 1 5 79
  JML 52 6 4 0 14 42 7 11 3 7 146
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 2364 456 372 480 728 812 802 738 476 338 7566
  PR 2291 441 359 511 752 828 795 731 533 342 7583
  JML 4655 897 731 991 1480 1640 1597 1469 1009 680 15149
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1533 339 281 295 508 586 557 510 373 227 5209
  PR 1617 314 268 318 524 585 523 455 410 244 5258
  JML 3150 653 549 613 1032 1171 1080 965 783 471 10467
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  JML 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 28 3 3 0 3 18 3 5 2 2 67
  PR 24 3 1 0 11 24 4 6 1 5 79
  JML 52 6 4 0 14 42 7 11 3 7 146
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1564 342 284 295 511 604 560 515 375 229 5279
  PR 1645 317 269 318 535 609 527 461 411 249 5341
  JML 3209 659 553 613 1046 1213 1087 976 786 478 10620

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TIGA RUNGGU SERIBU JANDI TANO TINGGIR PURBA DOLOK HINALANG PURBA SIPINGGAN URUNG PURBA PEMATANG PURBA PURBA TONGAH HUTA RAJA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 4695 912 748 1011 1488 1627 1622 1487 1025 686 15301
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 2 0 0 0 0 0 6 1 0 9
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1486 251 195 398 442 414 535 505 238 208 4672
4 Jumlah surat suara digunakan 3209 659 553 613 1046 1213 1087 976 786 478 10620
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TIGA RUNGGU SERIBU JANDI TANO TINGGIR PURBA DOLOK HINALANG PURBA SIPINGGAN URUNG PURBA PEMATANG PURBA PURBA TONGAH HUTA RAJA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 3201 652 552 610 1040 1204 1081 965 777 478 10560
2 Jumlah Suara tidak sah 8 7 1 3 6 9 6 11 9 0 60
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 3209 659 553 613 1046 1213 1087 976 786 478 10620

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TIGA RUNGGU SERIBU JANDI TANO TINGGIR PURBA DOLOK HINALANG PURBA SIPINGGAN URUNG PURBA PEMATANG PURBA PURBA TONGAH HUTA RAJA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 274 110 51 45 66 92 130 114 101 56 1039
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 2927 542 501 565 974 1112 951 851 676 422 9521
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 3201 652 552 610 1040 1204 1081 965 777 478 10560