Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KERASAAN I WANA REJO BANDAR MANIS KERASAAN II PURBA GANDA PARDOMUAN NAULI KANDANGAN MARIAH BANDAR TALUN MADEAR PURWOSARI PEMATANG BANDAR TALUN REJO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 3554 1228 643 179 1220 895 967 771 588 1080 1047 729 12901
  PR 3685 1207 681 177 1260 939 960 791 655 1143 1191 712 13401
  JML 7239 2435 1324 356 2480 1834 1927 1562 1243 2223 2238 1441 26302
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
  PR 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
  JML 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 119 3 5 0 1 2 0 4 2 5 12 0 153
  PR 87 2 6 0 2 4 1 7 4 4 12 0 129
  JML 206 5 11 0 3 6 1 11 6 9 24 0 282
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 3674 1231 648 179 1221 897 967 775 590 1085 1060 729 13056
  PR 3772 1209 687 177 1262 944 961 798 660 1147 1203 712 13532
  JML 7446 2440 1335 356 2483 1841 1928 1573 1250 2232 2263 1441 26588
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1806 778 339 160 737 525 642 403 290 572 534 455 7241
  PR 2118 828 410 154 809 575 658 487 366 624 646 473 8148
  JML 3924 1606 749 314 1546 1100 1300 890 656 1196 1180 928 15389
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
  PR 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
  JML 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 119 3 5 0 1 2 0 4 2 5 12 0 153
  PR 87 2 6 0 2 4 1 7 4 4 12 0 129
  JML 206 5 11 0 3 6 1 11 6 9 24 0 282
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1926 781 344 160 738 527 642 407 292 577 547 455 7396
  PR 2205 830 416 154 811 580 659 494 371 628 658 473 8279
  JML 4131 1611 760 314 1549 1107 1301 901 663 1205 1205 928 15675

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KERASAAN I WANA REJO BANDAR MANIS KERASAAN II PURBA GANDA PARDOMUAN NAULI KANDANGAN MARIAH BANDAR TALUN MADEAR PURWOSARI PEMATANG BANDAR TALUN REJO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 7372 2491 1351 351 2517 1876 1974 1594 1267 2265 2257 1469 26784
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 3241 880 591 37 968 769 670 693 603 1060 1051 541 11104
4 Jumlah surat suara digunakan 4131 1611 760 314 1549 1107 1301 901 663 1205 1205 928 15675
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KERASAAN I WANA REJO BANDAR MANIS KERASAAN II PURBA GANDA PARDOMUAN NAULI KANDANGAN MARIAH BANDAR TALUN MADEAR PURWOSARI PEMATANG BANDAR TALUN REJO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 4115 1604 758 313 1541 1101 1298 895 663 1194 1204 922 15608
2 Jumlah Suara tidak sah 16 7 2 1 8 6 3 6 0 11 1 6 67
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 4131 1611 760 314 1549 1107 1301 901 663 1205 1205 928 15675

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KERASAAN I WANA REJO BANDAR MANIS KERASAAN II PURBA GANDA PARDOMUAN NAULI KANDANGAN MARIAH BANDAR TALUN MADEAR PURWOSARI PEMATANG BANDAR TALUN REJO
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 2078 826 212 153 563 256 800 140 180 607 358 301 6474
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 2037 778 546 160 978 845 498 755 483 587 846 621 9134
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 4115 1604 758 313 1541 1101 1298 895 663 1194 1204 922 15608