Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BITTANG MARIAH SIMBOU BARU BONGGURON KARIAHAN SILOU BUTTU SILOU HULUAN RAYA BOSI SIHUBU RAYA SIPORKAS BAH BOLON RAYA HULUAN BAHAPAL RAYA RAYA USANG SONDI RAYA RAYA BAYU DOLOK HULUAN DALIG RAYA MEREK RAYA PEMATANG RAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 213 223 457 242 270 287 220 761 293 637 922 661 1473 651 834 620 1138 2079 11981
  PR 207 259 487 233 235 267 222 773 315 667 870 677 1570 627 813 646 1151 2114 12133
  JML 420 482 944 475 505 554 442 1534 608 1304 1792 1338 3043 1278 1647 1266 2289 4193 24114
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4
  JML 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 7
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 52
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 61
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 113
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 1 2 0 0 0 0 3 0 2 5 0 14 15 9 6 9 62 129
  PR 1 2 1 0 0 0 0 2 0 2 1 3 17 14 7 10 15 48 123
  JML 2 3 3 0 0 0 0 5 0 4 6 3 31 29 16 16 24 110 252
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 214 224 459 242 271 287 220 764 293 639 927 661 1487 720 843 626 1147 2141 12165
  PR 208 261 488 233 236 267 222 775 315 669 871 680 1587 704 820 656 1166 2163 12321
  JML 422 485 947 475 507 554 442 1539 608 1308 1798 1341 3074 1424 1663 1282 2313 4304 24486
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 129 195 312 119 196 192 159 495 241 444 608 440 888 413 480 439 769 1408 7927
  PR 126 217 296 128 165 184 154 470 248 440 601 420 935 420 459 450 776 1348 7837
  JML 255 412 608 247 361 376 313 965 489 884 1209 860 1823 833 939 889 1545 2756 15764
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4
  JML 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 7
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 39
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 69
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 1 2 0 0 0 0 3 0 2 5 0 14 15 9 6 9 62 129
  PR 1 2 1 0 0 0 0 2 0 2 1 3 17 14 7 10 15 48 123
  JML 2 3 3 0 0 0 0 5 0 4 6 3 31 29 16 16 24 110 252
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 130 196 314 119 197 192 159 498 241 446 613 440 902 460 489 445 778 1470 8089
  PR 127 219 297 128 166 184 154 472 248 442 602 423 952 475 466 460 791 1397 8003
  JML 257 415 611 247 363 376 313 970 489 888 1215 863 1854 935 955 905 1569 2867 16092

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BITTANG MARIAH SIMBOU BARU BONGGURON KARIAHAN SILOU BUTTU SILOU HULUAN RAYA BOSI SIHUBU RAYA SIPORKAS BAH BOLON RAYA HULUAN BAHAPAL RAYA RAYA USANG SONDI RAYA RAYA BAYU DOLOK HULUAN DALIG RAYA MEREK RAYA PEMATANG RAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 326 491 949 480 513 562 449 1554 615 1318 1804 1348 3068 1289 1548 1286 2299 4061 23960
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 69 76 338 233 150 186 136 584 126 430 589 485 1214 354 593 381 730 1193 7867
4 Jumlah surat suara digunakan 257 415 611 247 363 376 313 970 489 888 1215 863 1854 935 955 905 1569 2867 16092
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BITTANG MARIAH SIMBOU BARU BONGGURON KARIAHAN SILOU BUTTU SILOU HULUAN RAYA BOSI SIHUBU RAYA SIPORKAS BAH BOLON RAYA HULUAN BAHAPAL RAYA RAYA USANG SONDI RAYA RAYA BAYU DOLOK HULUAN DALIG RAYA MEREK RAYA PEMATANG RAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 255 414 610 246 358 374 313 965 487 884 1205 860 1846 933 955 899 1563 2856 16023
2 Jumlah Suara tidak sah 2 1 1 1 5 2 0 5 2 4 10 3 8 2 0 6 6 11 69
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 257 415 611 247 363 376 313 970 489 888 1215 863 1854 935 955 905 1569 2867 16092

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BITTANG MARIAH SIMBOU BARU BONGGURON KARIAHAN SILOU BUTTU SILOU HULUAN RAYA BOSI SIHUBU RAYA SIPORKAS BAH BOLON RAYA HULUAN BAHAPAL RAYA RAYA USANG SONDI RAYA RAYA BAYU DOLOK HULUAN DALIG RAYA MEREK RAYA PEMATANG RAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 19 88 75 21 37 49 82 72 47 104 191 48 323 141 61 106 383 352 2199
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 236 326 535 225 321 325 231 893 440 780 1014 812 1523 792 894 793 1180 2504 13824
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 255 414 610 246 358 374 313 965 487 884 1205 860 1846 933 955 899 1563 2856 16023