Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TAMBAHAN BAKAL JULU SIGAMBIR-GAMBIR PANGARIBUAN TUALANG PANDAN SILUMBOYAH GUNUNG MERIAH SUNGAI RAYA LAE NUAHA KUTA TENGAH SIPOLTONG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 412 476 368 433 565 487 615 558 1033 860 661 457 6925
  PR 414 501 358 424 558 495 673 513 1020 910 672 491 7029
  JML 826 977 726 857 1123 982 1288 1071 2053 1770 1333 948 13954
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 7
  PR 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
  JML 4 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 1 11
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 5
  PR 0 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 8
  JML 0 3 2 0 0 0 1 2 2 0 0 3 13
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 414 477 369 434 565 488 616 560 1033 860 661 460 6937
  PR 416 503 359 425 558 495 674 515 1022 910 672 492 7041
  JML 830 980 728 859 1123 983 1290 1075 2055 1770 1333 952 13978
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 235 333 232 261 298 290 363 367 542 522 416 278 4137
  PR 237 360 250 288 329 316 396 370 548 566 444 334 4438
  JML 472 693 482 549 627 606 759 737 1090 1088 860 612 8575
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 7
  PR 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
  JML 3 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 1 10
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 5
  PR 0 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 8
  JML 0 3 2 0 0 0 1 2 2 0 0 3 13
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 237 334 233 262 298 291 364 369 542 522 416 281 4149
  PR 238 362 251 289 329 316 397 372 550 566 444 335 4449
  JML 475 696 484 551 627 607 761 741 1092 1088 860 616 8598

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TAMBAHAN BAKAL JULU SIGAMBIR-GAMBIR PANGARIBUAN TUALANG PANDAN SILUMBOYAH GUNUNG MERIAH SUNGAI RAYA LAE NUAHA KUTA TENGAH SIPOLTONG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 843 996 843 876 1147 1004 1317 1094 2097 1809 1361 969 14356
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 368 300 359 325 520 395 556 353 1005 721 501 352 5755
4 Jumlah surat suara digunakan 475 696 484 551 627 607 761 741 1092 1088 860 616 8598
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TAMBAHAN BAKAL JULU SIGAMBIR-GAMBIR PANGARIBUAN TUALANG PANDAN SILUMBOYAH GUNUNG MERIAH SUNGAI RAYA LAE NUAHA KUTA TENGAH SIPOLTONG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 474 693 483 549 623 606 759 737 1089 1081 856 614 8564
2 Jumlah Suara tidak sah 1 3 1 2 4 1 2 4 3 7 4 2 34
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 475 696 484 551 627 607 761 741 1092 1088 860 616 8598

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TAMBAHAN BAKAL JULU SIGAMBIR-GAMBIR PANGARIBUAN TUALANG PANDAN SILUMBOYAH GUNUNG MERIAH SUNGAI RAYA LAE NUAHA KUTA TENGAH SIPOLTONG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 197 104 148 114 91 116 163 292 327 419 211 69 2251
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 277 589 335 435 532 490 596 445 762 662 645 545 6313
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 474 693 483 549 623 606 759 737 1089 1081 856 614 8564